Werkwijze

Na aanmelding volgt een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt gezocht naar een constructieve en op vertrouwen gebaseerde begeleiding, waarbij de hulpvraag en de wens van de cliënt centraal komen te staan. Anderen kunnen bij de gesprekken uitgenodigd worden, bijvoorbeeld een partner, kind(eren) of ouders. De gesprekken kunnen zowel overdag als ‘s avonds plaatsvinden. In overleg kan de begeleiding elders plaatsvinden. Bij een begeleidingsovereenkomst kan zowel telefonisch overleg als praktische hulp ter plekke horen. Indien gewenst kan er contact met de huisarts en/of anderen gezocht en onderhouden worden.

Ik werk met: Een integrale aanpak (gebruikmakend van vele zienswijzen, kennis en ervaring), een fenomenologische werkwijze (de aandacht gericht op het geheel om aan het wezenlijke te werken) en het activeren van het zelfgenezende vermogen van de mens (de macht van je eigen kracht beleven). “Ont”-moeting van/met jezelf en anderen om u heen (minder moeten en jezelf tegenkomen, jezelf en de ander beter leren kennen).

Ik werk aan herkenning van wat de wisselwerking is van jouw gedrag en de omgeving, je vermogen van sociale vaardigheden optimaliseren, zodat je goed kunt omgaan met mensen en omstandigheden in het leven. Het verwerken van “abnormale, ingrijpende gebeurtenissen” tot normalere reacties. Ik spreek van emotiemanagement (vrijer van negatieve patronen en daarbij behorend gedrag, emoties leren verdragen, door ernaar leren te kijken en te managen).

Mijn uitgangspunt is altijd eerst acceptatie van het contact, hiermee bedoel ik de waardering voor de cliënt zoals hij/zij is. Ik zal gebruik maken van creativiteit, humor, provocatie en vrije associatie wat kan leiden tot het ophalen van sterke punten bij de cliënt.

Bij problemen die ik niet kan behandelen kan ik hulp bieden bij het zoeken naar adequate doorverwijzingen.

“De energetische mens”

De energetische mens leeft vanuit een voortdurende verbinding met zichzelf en wat zich hier en nu aandient, zowel in zijn lichaam, als in zijn omgeving. Hoe meer hij zich laat raken, des te meer hij in beweging komt (e-motie). Hoe levendiger hij wordt, des te meer innerlijke blokkades vanzelf worden losgelaten. Immers, zichzelf zijn gaat vanzelf. Hierbij krijgen klachten en problemen steeds minder voedingsbodem. De energetische mens durft steeds meer te staan voor wie hij is en te gaan voor wat essentieel voor hem is. Hij neemt de volle verantwoording voor zijn leven en welzijn. Zo krijgen deze mensen de kans om tot de essentie van hun bestaan te komen, zowel privé als in het werk. Dit noemen wij energetisch leven en werken.