Home

De mens zie ik als één geheel en in relatie tot zijn omgeving. Lichaam, psyche, gevoelens en afkomst zijn met elkaar verbonden. Klachten hebben vrijwel altijd een samenhang. Een klacht kan duiden op een verstoring van het evenwicht tussen draagkracht en draaglast. Problemen kunnen ontstaan door bijvoorbeeld onvrede, ervaringen uit het verleden, werk, relatie(s) en andere omstandigheden. Het gevolg kan zijn dat men klachten krijgt van lichamelijke en /of psychische aard. Voorbeelden kunnen zijn: Lusteloosheid, sombere gedachten, isolement, keuzestress, eenzaamheid, onzekerheid, toename van denken, vermindering van energie, verlies of toename van voelen en ervaren, gevoel van leegte, schuld, angst, gedragsklachten en sociaal fobische klachten. Vastlopen in het werk, studie en in relatie(s) kunnen gevolgen zijn, net als moeite hebben met (aanstaande) veranderingen.

 

Je kunt aanlopen tegen eigenschappen van jezelf die jij als niet prettig (meer) beschouwt, je zou anders willen doen maar je vraagt je af hoe. Het is belangrijk dat er een bewustwording ontstaat, dat je het anders wilt en dat wat je tot dan toe deed onhandig is. Allereerst wordt er gewerkt vanuit het accepteren van wat er is. Het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden volgt daarna. Kortom, vanuit acceptatie, verandering in je leven nastreven en “herstellen”.

 

“Bewustzijnsontwikkeling is je bewust worden waar je deel van uitmaakt. Je bewust worden van je kwaliteiten, je gedragspatronen, je aannames, je wereldbeeld. Je bewust worden van wat waar is, door op zoek te gaan naar je blokkades, vooroordelen, splitsingen en identificaties. Bewustzijn gaat over het NU, bewustzijn is geen herinnering in de zin van: ‘Ik was mij gisteren bewust van…’ Bewustzijn is handelen in het heden. Bewustzijn weet je niet, je bent bewust, geen weten maar zijn, bewustzijn.